lá cải

Soha Nghẹn đắng khi anh rể từng là... 'khách ruột'

·

Tư vấn của tôi: Listerine.

nhằm lúc 6:32 ngày 1/3/13, capthoivu rằng:

anh rể đi chơi thì phình phường quá làm sao câu khách đây??? Nên chăng sửa lại " anh chồng" hay "pố chồng" như vậy kích râm hơn??? hé hé hé

nhằm lúc 7:42 ngày 1/3/13, Vu rằng:

Anh rể bắt oral à?

nhằm lúc 20:22 ngày 1/3/13, ta là gió rằng:

dùng dạ hương đi

nhằm lúc 13:38 ngày 3/3/13, Solar rằng:

Soha quả là tuổi trẻ tài cao, ngày càng chứng tỏ khả năng tiếp bứớc các mụ Phunu to dày
Đang gửi…