lá cải

Ngôi Sao VN Công Vinh chuẩn bị xây siêu biệt thự, cưới Thủy Tiên

·

Anh cảnh sát khu vực ăn bẫm nhé! Là tôi nói chuyện xây biệt thự ấy!

nhằm lúc 5:58 ngày 14/3/13, thudinh rằng:

Thằng thanh tra xây dựng chứ, cskv được bữa nhậu là cùng.

nhằm lúc 17:15 ngày 14/3/13, Chen rằng:

Siêu biệt thự như thế chắc là to bằng sân bóng rồi
Đang gửi…