lá cải

VnExpress Thủ tướng đồng ý lựa chọn quốc hoa Việt Nam

·

Nhớ nghe hoa / Người đồng ý / Đêm qua.

nhằm lúc 5:56 ngày 14/3/13, thudinh rằng:

Vi hành chăng!

nhằm lúc 6:44 ngày 14/3/13, Người Trồng Cải rằng:

Thôi đúng là hoa tai rồi.

nhằm lúc 11:23 ngày 14/3/13, mơ chua rằng:

Cái giề cũng đến tay TT là thế nào nhỉ? Hết "hoa cải" rồi đến quốc hoa, cả mấy thằng chuyển giới cũng bảo bác này. Chả hỉu ban bệ còn lại ở đâu? Hay tất cả đều mắc bệnh rối loạn cảm xúc hết rồi?

nhằm lúc 16:07 ngày 21/5/13, bbe rằng:

tôi đề nghị là hoa cứt lợn. vì chỉ có VN mới có hoa cứt lợn mà thôi. Không tin thử hỏi xem có nước nào có hoa cứt lợn hay không?
Đang gửi…