lá cải

Người Lao Động Xử phạt hành chính chủ tịch xã đánh bạc

·

Nuốt không trôi đâu ông chánh ạ. Tối nay ông chủ tịch chặt phát bốn đôi thông là ông chánh phải ói ra mà trả lại thôi.

nhằm lúc 5:55 ngày 14/3/13, thudinh rằng:

Hồ Biểu Chánh.
Đang gửi…