lá cải

Đất Việt Nghị lực lao động của Ngọc Trinh

·

Tiếc là Ngọc Trinh không què, không thọt, không cà nhắc chi chi cả, nên nhà nước không phong danh hiệu Anh hùng lao động được.

nhằm lúc 8:31 ngày 14/3/13, Hai Ly rằng:

Sắp tới nên đề nghị xây cho Ngọc Trinh cái tượng đài Tấm gương lao động Việt Nam

nhằm lúc 13:42 ngày 14/3/13, nhóc rằng:

và đặt làm "Quốc Trinh", được cánh nhà báo lá cải đời đời nhớ ơn.

nhằm lúc 16:30 ngày 14/3/13, scapbi rằng:

Tôn mẹ này nên làm quốc mẫu được rồi đấy!

nhằm lúc 18:10 ngày 14/3/13, phuong rằng:

Hỏi thiệt nghe, có ai đã thấy mặt "người tình đại gia" của NT bao giờ chưa? Hồi giờ tui chỉ toàn nghe nói thôi à, qua tới Mỹ, xách bóp ra mấy ngã tư đường, ẹo tới ẹo lui chụp hình, vẫn chưa thấy chụp với ai khác ngoài anh bầu lùn. Tò mò với người quá nỗi tiếng chút thôi mà....
Đang gửi…