lá cải

Kênh 14 Những scandal "kỳ quặc" của sao Việt trong thời gian qua

·

Các nhà khoa học đã lai giống thành công bò với chuột, tạo ra một loại súc vật mới, ngứa răng như chuột và suốt ngày nhai lại như bò.

Đang gửi…