lá cải

Vietnamnet Cục phó nói phóng viên thiểu năng: 'Tôi không có ý đó'

·

"Mà là cái bọn thiểu năng nó hiểu nhầm ý của tôi..."

nhằm lúc 19:20 ngày 13/3/13, bungbia rằng:

Ông cục phó này chắc thường xuyên vào lacai.org...

nhằm lúc 9:40 ngày 14/3/13, mơ chua rằng:

Ai thấy ổng sai, chứ tôi thì thấy ổng đúng quá trời. Có sai chăng là bác ấy lại đi nói điều đó với bọn thiểu năng khác thôi.

nhằm lúc 13:39 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Mình cũng như bạn Mơ chua, sao không thấy ghét ông này, vì xét đi xét lại, ổng nói đúng mà.
Đang gửi…