lá cải

Phụ Nữ Today Mr Đàm đã hết ngông

·

Thôi đừng lừa nhau! Quảng Nam quê tôi có câu ca dao như sau: Con mèo con chó còn lông / Thì Đàm Vĩnh Điện bệnh ngông vẫn còn.

nhằm lúc 18:25 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Chừng nào còn .c... trôi sông Thì anh Đàm Nhớt vẫn ngông như thường.

nhằm lúc 20:15 ngày 14/3/13, Kenny rằng:

Mít Đàm mà đã hết ngông Mấy em Phụ Nữ chổng mông kêu trời.

nhằm lúc 15:34 ngày 15/3/13, bungbia rằng:

Mr. Đàm đã hết ngỗng lâu rồi mà, sao giờ mới đăng tin ???
Đang gửi…