lá cải

Phụ Nữ Today Lấy chồng giàu mà tôi như ô sin và cave của chồng

·

Tôi gửi tâm sự lên đây mong gặp sự đồng cảm, cùng là ca ve hi vọng hiểu nhau hơn...

nhằm lúc 8:19 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Mụ phóng viên than: Tôi còn khổ gấp 2 lần chị ấy chứ, ban ngày đi làm giống osin với cave của anh Tổng, tối về làm ôsin với cave cho chồng
Đang gửi…