lá cải

nhằm lúc 18:14 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Tôi đuối với mấy chị to dày bệnh hoạn này lắm rồi. Thật đấy.

nhằm lúc 7:20 ngày 15/3/13, capthoivu rằng:

nói mà không chịu đưa quầng đưa núm lên thì ai mà tin ?

nhằm lúc 9:20 ngày 15/3/13, mơ chua rằng:

Sg nên mừng vì chị ấy luôn ý thức được vẻ ngoài tự nhiên của mình như thế nào: Hãy tưởng tượng xem, nách thâm, vùng tam giác đen, nhũ hoa tòe loe, môi như thần chết ( bài sáng nay)... còn nữa, nhưng nhiu đó là đủ cho bạn Sg nổi da gà rồi.

nhằm lúc 9:28 ngày 15/3/13, Củ Cải rằng:

Thu nhỏ "tam giác mật" là đủ rồi!!!
Đang gửi…