lá cải

Người Lao Động Bauxite không phải cứu cánh

·

Thế mà khối kẻ vẫn dùng nó để biện minh cho hành động ông ạ.

nhằm lúc 18:12 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Ồ, vậy là không phải nền kinh tế định hướng Bauxite ư?
Đang gửi…