lá cải

Đất Việt Hai kẻ đẹp trai xông vào nhà cướp iPad

·

Đây là ảnh hai kẻ đẹp trai. Các bạn đừng có cười, vì vẻ đẹp nằm trong ánh mắt lé của người hoặc vật đối diện.

nhằm lúc 18:11 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Chuẩn men của các ẻm Đất Việt là đây.

nhằm lúc 18:51 ngày 14/3/13, hh rằng:

Đẹp trai, rảnh rỗi sao ko làm diễn viên hay ca sĩ mà lại đi ăn cướp?

nhằm lúc 8:15 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Thì cả cái toà báo có ai được như 2 thằng này đâu

nhằm lúc 8:20 ngày 15/3/13, nhóc rằng:

em xin mấy thím thủ dâm xong rồi hẵng viết bài!

nhằm lúc 9:22 ngày 15/3/13, mơ chua rằng:

Đẹp trai không bằng chai mặt, khoản này mấy ảnh thua Đất Việt đứt đuôi rồi!
Đang gửi…