lá cải

Zing News Khởi My: 'Không cặp đại gia để thể hiện đẳng cấp'

·

"Vậy cặp để làm gì?" "Dạ cặp để làm bánh mì xăng-uých."

nhằm lúc 11:06 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Không hiểu?

nhằm lúc 11:40 ngày 15/3/13, Cải con rằng:

Cặp để thành bánh bì kẹp xúc xích!

nhằm lúc 17:36 ngày 15/3/13, Solar rằng:

@Hai Ly: bạn còn ngây thơ quá, nhưng tôi lại thích phá hoại nó. Google hoặc lên urban dictionary tra chữ "Double Penetration" xong sẽ hiểu
Đang gửi…