lá cải

Đất Việt Lý Nhã Kỳ kêu mệt mỏi trước khi quyết định gây sốc

·

Hồi xưa tôi có ông thầy toán rất khó tánh. Bữa nọ thằng lớp trưởng đứng lên hỏi "Thầy thầy, nãy thầy kêu về nhà làm bài mấy thầy?" Cái ổng im, ổng bước ra cửa, tay ổng chắp đít, hồi lâu từ từ ổng nói: "Thầy mà nó nói là kêu... Mất dạy... Ai kêu? Con người mà kêu... Con người mà nó làm như con mèo con chó nó kêu... Vô lễ..."

nhằm lúc 19:03 ngày 14/3/13, quahay rằng:

Nên rút ngắn tít là "Lý Nhã Kỳ kêu á mệt á trước khi sốc"

nhằm lúc 8:14 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Cổ mệt mỏi vì các bác cứ loay hoay mà không làm gì được đó mà
Đang gửi…