lá cải

Vietnamnet 'Không lo lạm quyền, vì nổ súng bắn người đâu dễ!'

·

Chính thế. Tôi quen anh cảnh sát kia nhé, có lần bắt cướp, rút súng bắn khoảng cách mét rưỡi, trật. Người ta chọc, gọi ảnh là Triệu Quang Hà. Ảnh nhục quá, nửa đêm rút súng tự vẫn. May bắn hụt, không là giờ xanh cỏ rồi.

nhằm lúc 8:10 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Cứ yên tâm không phải lo, chúng tôi cấp súng chứ không cấp đạn mà
Đang gửi…