lá cải

Dân Trí Bộ Công an vẫn quyết xử phạt xe không chính chủ

·

Thì đúng rồi: Đối với dân phải cương quyết, khôn khéo.

nhằm lúc 23:07 ngày 15/3/13, rằng:

Lại là ông Quyết. Quyết làm cam chịu thôi.

nhằm lúc 19:10 ngày 16/3/13, Chen rằng:

Hết tiền xài thì phải đi móc bọc thôi
Đang gửi…