lá cải

Người Lao Động 141 Hà Nội bị “tố” đánh gẫy xương gò má người dân

·

Ai đánh không quan trọng. Gò má ai không quan trọng. Đánh chết hay đánh sống không quan trọng. Quan trọng là "gãy" chứ không phải "gẫy," nhớ chửa?

nhằm lúc 21:54 ngày 15/3/13, thudinh rằng:

Ý lao động :141 đánh người như gẫy .. đàn!

nhằm lúc 0:08 ngày 17/3/13, Mơ chua rằng:

Chính tả như gẫy ghẻ vậy mà cũng làm báo!
Đang gửi…