lá cải

VnExpress Bị kỷ luật vẫn đạt danh hiệu thi đua

·

Người ta gọi ông này là công công phân minh. Còn vợ ổng người ta gọi là... ủa quên, công công làm khỉ gì có vợ.

nhằm lúc 9:40 ngày 16/3/13, Hai Ly rằng:

Bao thư sau lưng, công tư lung tung
Đang gửi…