lá cải

Alo Bác Sĩ Hương vị vùng tam giác mật ra sao?

·

Thật là tôi không biết, nhưng học phí một khóa uốn dẻo thì cỡ đâu sáu triệu, học trong vòng hai tháng hoặc cho đến khi ói mửa chết, tùy theo điều kiện nào đến trước.

nhằm lúc 20:04 ngày 15/3/13, Sg rằng:

Lại nữa. Báo chí nước nhà hết chuyện để đăng rồi hay sao mà phóng viên cứ cắm mặt vào chổ ấy thế?

nhằm lúc 20:06 ngày 15/3/13, Mond rằng:

Tay để làm gì? Ăn thua mình gan hay không ah!

nhằm lúc 0:04 ngày 16/3/13, Củ Cải rằng:

Vị cà phê...

nhằm lúc 9:38 ngày 16/3/13, Khoai rằng:

Dứt khoát là mắm tôm
Đang gửi…