lá cải

Vietnamnet Bò có thể dự đoán được mưa

·

Nhưng dị nhân nước ta đâu có thua gì bò?

nhằm lúc 16:03 ngày 16/3/13, mitdac rằng:

Chắc sắp so dự án lập trại bò thay Trung tâm khí voi quốc da

nhằm lúc 18:53 ngày 16/3/13, thanh rằng:

Xác đáng, đúng người đúng việc
Đang gửi…