lá cải

Vietnamnet Đại gia Lê Ân: Đối mặt tử hình và hưởng gái trinh

·

Và cả hai đều trở về nguyên vẹn.

nhằm lúc 18:50 ngày 16/3/13, phuong rằng:

Ông già Lê Ân này hơi là lạ, hơi kỳ kỳ, hơi ngồ ngộ.....tiếng Việt phong phú quá, tại tui không biết dùng, tui thiệt tệ. Thôi, túm lại, ông nì muốn nỗi nên tên tuổi lên báo liên tiếp. Ba chữ: không giống ai.

nhằm lúc 21:47 ngày 16/3/13, thudinh rằng:

hé hé Cải bình thật là ý nhị! Già thì chỉ mỏi miệng thôi.

nhằm lúc 0:00 ngày 17/3/13, Mơ chua rằng:

Công nhận anh già này càng ngày càng nổi nghen, hệt như cư ...ức trôi sông vậy à!
Đang gửi…