lá cải

Dân Trí Người dân TPHCM sung sướng đón “trận mưa vàng”

·

Vậy he? Ai biết bán vé số mà cũng mê bơi dữ!

nhằm lúc 9:38 ngày 16/3/13, Hai Ly rằng:

Thấy cát tít vội vàng bấm vào đọc, hoá ra mưa trái mùa mà nó bảo mưa vàng, cứ như đối với nó nước cũng như vàng ý, thật đúng là, đang đói vớ phải cơn mưa viết được 1 bài nên quý như vàng

nhằm lúc 18:34 ngày 16/3/13, YL rằng:

mưa xuống hôm trước hôm sau bịnh luôn >.
Đang gửi…