lá cải

Người Lao Động Một người Trung Quốc đâm chết 2 người Nhật

·

Giờ biết làm sao? Ông Nhật hay cho tiền, nhưng anh Tàu lại là đồng chí...

nhằm lúc 9:14 ngày 16/3/13, Hai Ly rằng:

Cái tít này la khách quan lắm rồi đó, chỉ đưa ra sự việc thôi, không bình luận, vì biết nghiêng về ai bây giờ

nhằm lúc 10:42 ngày 16/3/13, Tèo rằng:

tác giả bài viết tên la văn liếm

nhằm lúc 16:00 ngày 16/3/13, mitdac rằng:

Thừa quá, dân số TQ những 1,5 tỷ

nhằm lúc 23:55 ngày 16/3/13, Mơ chua rằng:

Người lao động chỉ ưa nặng, nói nhẹ thế này không biết anh tổng ảnh hiểu không?
Đang gửi…