lá cải

VnExpress Hành trình tìm mẹ trong khu vườn chứa tro cốt

·

Mang ảnh mẹ đi khắp nơi để hỏi thăm, thậm chí nhờ cả nhà ngoại cảm nhưng thông tin bà Hà vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến hôm bất ngờ điện thoại của bà đổ chuông, kẻ tình nghi dần lộ diện. - Và thật bất ngờ, y chính là con bà Hà. Chính y đã mang ảnh mẹ đi khắp nơi để hỏi thăm, thậm chí nhờ cả nhà ngoại cảm nhưng thông tin bà Hà vẫn bặt vô âm tín...

nhằm lúc 12:54 ngày 17/3/13, Huy rằng:

vãi cả đệ quy
Đang gửi…