lá cải

Dân Việt Xông vào nhà, gí kéo nhiễm "H" cướp laptop

·

Tên này vừa được thả dịp Tết vừa rồi đấy, vì tòa án nhân đạo của ta thương hắn bị si đa tội nghiệp là một, thấy hắn say mê công nghệ là hai.

Đang gửi…