lá cải

Kiến Thức Rùa Hoàn Kiếm được nâng mức bảo vệ

·
Cho ngồi xe chống đạn, cho cảnh sát cầm dùi cui điện chạy trước, cho tay cầm cờ Hoa Kỳ, cho vẫy trước quần chúng nhân dân.

nhằm lúc 23:42 ngày 16/3/13, az rằng:

cần tuyển gấp vài nhà dùa học biết nâng bi dùa.

nhằm lúc 0:16 ngày 17/3/13, Mơ chua rằng:

Nâng tầm quấc thú

nhằm lúc 19:57 ngày 17/3/13, Chen rằng:

Thịt rùa lại lên giá nữa ...

nhằm lúc 8:06 ngày 18/3/13, Hai Ly rằng:

Mua bảo hiểm 2 tỷ cho cái mu
Đang gửi…