lá cải

VnExpress Đại Nghĩa bay, Thúy Uyên ngậm bánh bò vẫn hát tốt

·

Cuối buổi diễn, đoàn bán được hai hộp dầu cù là, ba hũ thuốc bôi nhọt.

Đang gửi…