lá cải

VnExpress Phụ nữ thích ngắm điểm nào của đàn ông nhất

·

Nghiên cứu này không đúng hoàn toàn đâu thưa anh. Ví dụ mẹ anh có thể muốn ngắm chỗ đó của bố anh, nhưng bảo đảm bà chỉ muốn ngắm khuôn mặt của anh thôi. À, thật ra như vậy thì nghiên cứu vẫn còn đúng. Khoa học muôn năm!

nhằm lúc 16:53 ngày 18/3/13, Tony Tèo rằng:

Bình đểu quá :-)
Đang gửi…