lá cải

Dân Việt Những thủ đoạn khốc liệt nơi phim trường trước 1975 giờ mới kể

·

Khí trễ! Nhẽ ra nên kể lúc bọn nó bị hiếp giữa biển ấy, cho nó có cao trào.

Đang gửi…