lá cải

Dân Việt Đêm tân hôn phát hiện “cái ấy” của chồng chỉ dài… 5cm

·

Thế mà chúng nó bảo rận mu tuyệt chủng rồi!

nhằm lúc 0:18 ngày 19/3/13, Khoai rằng:

Thế hồi yêu nhau tay để làm gì ?

nhằm lúc 11:38 ngày 19/3/13, Cải con rằng:

5cm lúc xìu , còn kêu gì?
Đang gửi…