lá cải

Dân Việt Ngân Khánh bơ vơ, hoang mang trong tình yêu

·

Tóc tai rũ rượi, áo quần mỏng manh, đứng chỗ vắng vẻ với một anh phó nháy và một chú trang điểm, mà còn đòi người yêu nữa thì kể cũng hơi tham lam đấy.

Đang gửi…