lá cải

Kiến Thức Kim cương là bạn tốt nhất của... tinh trùng

·

Đã tìm ra nguyên nhân cô Kỳ buồn.

nhằm lúc 7:57 ngày 18/3/13, Hai Ly rằng:

Muốn có tinh trùng, phải đem kim cương ra dụ, tốn kém quá, buồn là phải

nhằm lúc 8:09 ngày 18/3/13, Sg rằng:

Ái chà. Quảng cáo thế này thì bán kim cương mệt nghỉ. Đi ngủ cũng đeo kim cương. Hehe.

nhằm lúc 22:33 ngày 19/3/13, Cáo Già rằng:

Chắc là do thiếu bạn tốt nên khiến cô Kỳ buồn đó mà..
Đang gửi…