lá cải

Phụ Nữ Today Hội nhà văn đề cao hoa xấu hổ từ 30 năm trước

·

Thế nhưng mà lại có một loại hoa được đề cao từ cả mấy trăm năm trước kia. Chúng ta hãy cùng đọc lại câu ca dao sau: "Tóc em dài em cài bông thúi địt / Miệng em cười như cái đít vịt xiêm."

nhằm lúc 9:07 ngày 19/3/13, thudinh rằng:

Phải là hội văng nhà mới đúng. Hội cho lắm vào, chả ông nào viết lách nên hồn cả!
Đang gửi…