lá cải

VnExpress Cảm giác địa ngục mỗi khi sex với chồng

·

"Chồng em như chó ngao ba đầu ư?" "Dạ không, được vậy còn gì bằng. Chồng em như lão khọm Charon chèo đò qua sông âm phủ..."

nhằm lúc 21:56 ngày 18/3/13, Kenny rằng:

Còn với bố chồng là thiên đàng,đúng hông?

nhằm lúc 22:31 ngày 18/3/13, Lá Mơ rằng:

Lão ấy còn biết cầm gậy mà chèo đò... Chồng chị tôi e chưa được thế...

nhằm lúc 8:58 ngày 22/3/13, Pham Thanh Tung rằng:

chó ngao 3 đầu 3 cây
Đang gửi…