lá cải

Đất Việt Hà Anh: Người yêu thấy tôi văn hóa, có học

·

Giữ rịt lấy ảnh! Ảnh yêu Hà Anh lắm đấy!

nhằm lúc 22:55 ngày 18/3/13, mitdac rằng:

Chuyện. Các cụ có caauu: Yêu nhau củ ấu cũng tròn mà

nhằm lúc 0:16 ngày 19/3/13, Khoai rằng:

Anh tây thật xuất sắc, nắm rõ văn hoá, học vấn gái việt chỉ qua chiếc lá đa héo.

nhằm lúc 9:03 ngày 19/3/13, thudinh rằng:

Khoai: mình nhớ là lá nho mà?!

nhằm lúc 3:57 ngày 20/3/13, mamen rằng:

Nó lại cắt cái chữ "Việt" đi rồi
Đang gửi…