lá cải

2sao Ngọc Hân - Hồng Quế rủ nhau ra mom sông tỏa sắc

·

Người mẫu khác người thường quá. Quê tôi ra mom sông tỏa mấy cái khác lắm, không tiện nói ra ở đây.

nhằm lúc 22:53 ngày 18/3/13, mitdac rằng:

Sắc 2 cô rơi tõm xuống sông rồi nổi lều bều, đàn cá mương lao đến rỉa

nhằm lúc 7:45 ngày 19/3/13, Hai Ly rằng:

Hai cô buôn bán ở mom sông Nuôi đủ hai trôn với tám chồng

nhằm lúc 9:06 ngày 20/3/13, Quang rằng:

Cứ nói huỵch toẹt ra là ra mom sông để "ỉa"
Đang gửi…