lá cải

Đất Việt Trung Quốc hung hăng cũng chỉ ven bờ!

·

Vấn đề là ven bờ nước nó, hay là bên bờ ao nhà mình.

nhằm lúc 22:49 ngày 18/3/13, maomeo rằng:

E rằng nó sắp đến ven bờ hồ Hoàn Kiếm rồi.

nhằm lúc 5:22 ngày 19/3/13, D4ngyy rằng:

...rồi nó sẽ đến ven bờ Hiền lương, qua bờ sông Sài Gòn tới bên bờ Cửu Long...

nhằm lúc 13:57 ngày 19/3/13, Hi hi rằng:

Chắc phải hỏi ông nhạc sĩ Lê Minh Sơn :))
Đang gửi…