lá cải

Người Đưa Tin Scandal chửi bậy: Không ai bằng Pha Lê

·

Sống sao để ai cũng chửi vậy, rồi còn viết bài thu hoạch nữa?

nhằm lúc 20:31 ngày 20/3/13, Vit rằng:

Chắc nó Phê quá nên La đó!
Đang gửi…