lá cải

Người Lao Động Tàu hải giám Trung Quốc lại “quậy” ngư dân

·

Chuyện chủ quyền biển đảo mà chú viết như trò chơi con nít ha, chắc hồi nhỏ chơi năm mười bị té cắm đầu vô chuồng heo chứ gì?

nhằm lúc 12:10 ngày 20/3/13, capthoivu rằng:

chắc "quậy" ngư dân nó nên mình đứng ngoài cười cười thôi chứ gì??? Chuyện pố con nhà mày thì tự rải quyết đê hehehe
Đang gửi…