lá cải

Gia Đình Vụ thiêu sống cả nhà con trai: Thủ phạm là bố đẻ

·

Thiêu sống được cả nhà con trai thì có đến bốn nghi phạm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi. Phương pháp loại suy nào đã đem lại kết luận xuất sắc thế ạ?

Đang gửi…