lá cải

Giáo Dục Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: "Tôi hỏi nó, nó nói không liên quan gì!"

·

Xin lỗi các bạn đang dùng bữa nhé, nhưng quê tôi người ta hay trả lời cho những câu như thế này bằng câu "Thế nói nói mày ăn cứt mày cũng ăn à?"

nhằm lúc 21:01 ngày 19/3/13, Người Trồng Cải rằng:

Nó hỏi tôi tôi cũng trả lời vậy.

nhằm lúc 21:40 ngày 19/3/13, Decimo rằng:

thế có thằng ngu nào bị hỏi "mày có giết người không?" mà lại trả lời "có" không nhỉ thưa đồng chí Chủ tịch tỉnh?

nhằm lúc 4:30 ngày 20/3/13, hh rằng:

Quả là một bằng chứng ngoại phạm đầy thuyết phục và đanh thép, như các cụ vẫn thường nói: Miệng nhà quan có gang có thép.

nhằm lúc 21:57 ngày 20/3/13, An An rằng:

Không chỉ có nó đâu. Vợ nó, là con gái tôi cũng bảo vậy mà...
Đang gửi…