lá cải

Giáo Dục Thanh niên ngồi lên tượng đài vua Lý Thái Tổ có thể là chụp ở Bắc Ninh

·

Thế thì ngồi hụt rồi. Tượng ở Hà Nội đẹp hơn, vua Lý đang ở đó. Mời thanh niên xuống Hà Nội ngồi cho đúng.

nhằm lúc 22:11 ngày 19/3/13, Cáo Già rằng:

Bố tiên sư mấy thằng điên thích nổi tiếng bằng mọi cách.

nhằm lúc 10:25 ngày 20/3/13, Cải con rằng:

Nó ngồi phía dưới chứ có ngồi lên tượng đâu thằng kia?Vả sưng mồm giờ.
Đang gửi…