lá cải

Công Lý Gặp lại "lão khùng" 10 năm ôm xác vợ ngủ

·

Người ta nói anh khùng nhưng đối với em thì anh không khùng, đối với em thì anh là người hùng, xa anh vài ngày em đã nhớ nhung, hôm nay em vượt suối băng rừng, em về thăm anh tủi tủi mừng mừng, tay cầm tay biết nói chi cho cùng...

nhằm lúc 8:26 ngày 21/3/13, X rằng:

Tha cho người ta đi. Có ăn thua chi tới tổ tiền ông bá cha mẹ nhà báo đâu.
Đang gửi…