lá cải

Người Đưa Tin Chồng cướp 'cái ngàn vàng' của ôsin

·

Ôi anh Huy Đức ôi...!

nhằm lúc 9:46 ngày 21/3/13, Chuông rè rằng:

Huy Đức nói: "Chúg mày hay nghĩ xem thằng chồng, con ôsin hay thằng (con) nhà báo nào đó mới là bên thắng cuộc?"

nhằm lúc 9:57 ngày 21/3/13, Kẻ hư hỏng rằng:

Vụ này Nguyễn Hữu Thọ cũng bó chiếu, gọi Huy Đức mà làm giề khi anh còn đang bóc lịch... Haizz!

nhằm lúc 13:06 ngày 21/3/13, An An rằng:

Cải kêu cứ như thể Cải mới là đứa bị cướp vậy :))

nhằm lúc 16:58 ngày 21/3/13, Trần Văn Giàu rằng:

không hiểu lời bình.

nhằm lúc 17:24 ngày 21/3/13, thudinh rằng:

Tội tình gì Cải làm anh Huy hách xì mấy cái!
Đang gửi…