lá cải

VnExpress Fan ngã nhào khi đón T-ara ở sân bay

·

Đất nước đứng lên.

nhằm lúc 11:55 ngày 21/3/13, Kenny rằng:

Fan ngã xuống sàn sân bay quốc tế Nhưng fan gượng đứng lên nhào đến ôm đít Bò Ram Và fan hét, fan la,fan bật khóc Nước mắt fan mang tủi nhục phận hèn... Trích trong "Dáng đứng Việt Nam - 2013"
Đang gửi…