lá cải

Kiến Thức Vợ giết người xù nợ: Bí thư xã nên từ chức

·

Hành vi giết người xù nợ tàn độc, vợ bí thư xã đối diện với án tử hình. Bí thư xã cũng nên từ chức vì không dạy được vợ. - Đây là phát biểu của một ông luật sư đàng hoàng. Cái tư tưởng hủ lậu thiệt hết nói.

nhằm lúc 11:50 ngày 21/3/13, Tony Tèo rằng:

Là luật sư mà phát biểu đầy cảm tính bản năng như một con lợn!
Đang gửi…