lá cải

VnExpress Trung Quốc khoe ảnh tập trận ở Biển Đông

·

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta không có máy ảnh, không có trận, hay không có biển Đông mà im ru vậy?

nhằm lúc 0:42 ngày 22/3/13, Mơ chua rằng:

Ta là những người vô sản chân chính, Cải ạ.

nhằm lúc 9:50 ngày 22/3/13, panpan rằng:

Ta tự hào là đang khoe giúp Tung Của đấy

nhằm lúc 10:04 ngày 22/3/13, Hai Ly rằng:

Không có não

nhằm lúc 14:52 ngày 22/3/13, Mất nước rằng:

Đau lòng quá cải ơi.

nhằm lúc 14:47 ngày 23/3/13, mutat rằng:

Chúng ta chả có gì hết, vô sản mà, Cải đừng bới nhục ra nữa

nhằm lúc 20:04 ngày 23/3/13, Chen rằng:

Đơn giản chúng ta không thích...khoe

nhằm lúc 22:33 ngày 3/4/13, Hoàng Diệu rằng:

Lời bình của anh rất tuyệt!
Đang gửi…