lá cải

Vietnamnet Hội chứng sợ bị trộm 'cậu nhỏ' rúng động châu Phi

·

Châu Phi ít cậu nào nhỏ lắm cậu ạ.

nhằm lúc 10:00 ngày 22/3/13, Hai Ly rằng:

Trộm cậu lớn, bỏ cậu cả lại

nhằm lúc 14:46 ngày 23/3/13, mutat rằng:

Nhỏ nó cũng phải 18 phân, chả như ở mình.
Đang gửi…