lá cải

Tin Tức Online “Đừng bi kịch hóa thị trường BĐS!”

·

Đúng rồi, xem phim hài mà khóc thì quá sức lố lăng.

nhằm lúc 23:10 ngày 21/3/13, mam rằng:

Đúng là hài thật, nhưng sao hài bằng vụ "Đóng góp ý kiến..." được?!

nhằm lúc 9:58 ngày 22/3/13, Hai Ly rằng:

Chỉ nên hài hước hoá bi kịch bằng cách tạo dáng trên các công trình bị ế và nhe răng cười
Đang gửi…