lá cải

Tiền Phong Ba công an trấn lột tiền gái mại dâm

·

Gửi bạn nào đã đóng góp link này cho tôi: Cảm ơn bạn, nhưng lần sau bạn phải nhanh chân hơn nữa, vì xã hội ta chuyển mình từng giờ. Hôm nay người ta đã tha ba anh công an này hết trọi rồi.

nhằm lúc 3:00 ngày 22/3/13, Điên thật rằng:

link chết rồi.

nhằm lúc 14:32 ngày 22/3/13, Chuông rè rằng:

Rằng tôi chút phận đàn bà Bán dâm thì cũng người ta thường tình Cớ sao anh chẳng thường tình Anh trấn, anh lột, anh anh rình, anh xem Chém cha ái kiếp hồng nhan... Bán dâm còn bị công an cướp tiền
Đang gửi…